Trots kijken wij samen met u terug op het jaar 2021: blij over wat Pidpa in het afgelopen jaar heeft kunnen realiseren.

Dit was geen makkelijke opgave want voor het tweede jaar op rij was COVID ook in 2021 toonaangevend in ons leven en werken.
Wij konden in deze moeilijke omstandigheden echter rekenen op onze flexibele organisatie en de inzet en veerkracht van onze medewerkers. Zo konden we waarmaken wat onze vennoten en klanten van ons verwachten: de zekerheid dat zij 24 uur per dag en zeven dagen op zeven beroep op ons kunnen doen voor hun drinkwatervoorziening en riolering.

Maar dat is niet alles: ook wanneer het moeilijk gaat, hebben wij de ambitie om meer te doen dan de job van alledag. In alles wat wij doen willen wij toekomstgericht en duurzaam werken. Als integraal waterbedrijf gaan wij –samen met anderen- op zoek naar oplossingen voor de waterproblemen van morgen. Wij blijven investeren in onze infrastructuur en zoeken naar het meest optimale gebruik van alle soorten water: drinkwater, grijs water, hemelwater,… en dit binnen een toekomstgerichte visie op een integraal waterbeleid.

In 2021 heeft Pidpa haar zoektocht naar mogelijke partners, die hierbij een toegevoegde waarde zouden kunnen leveren, verdergezet. Meer bepaald werd een nauwere samenwerking met onze collega’s van water-link onderzocht. Dit pad wordt nu verder voorbereid zodat een mogelijke fusie van beide bedrijven kan leiden tot de oprichting van een toonaangevend Vlaams waterbedrijf dat een cruciale rol zal spelen in het Vlaamse waterlandschap van morgen. In dit zelfde kader wordt onderzocht op welke manier Pidpa en Aquafin elkaars (riolerings-)activiteiten kunnen ondersteunen en versterken.

Dit jaarverslag biedt u een mooi overzicht van de werkzaamheden van Pidpa, gericht op een duurzaam integraal waterbeleid. Als modern waterbedrijf neemt Pidpa deze verantwoordelijkheid op zich, elke dag opnieuw.

Wij wensen u veel leesplezier.

CEO Pidpa Eddy Troosters - Voorzitter Mieke Van den Brande

Eddy Troosters - Mieke Van den Brande
CEO                      voorzitter