Meer dan een glaasje water

Als waterbedrijf draagt Pidpa een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel binnen als buiten haar werkingsgebied. Een taak die zij ten volle opneemt: met raad en daad! 

Informeren en sensibiliseren over de waarde van water en een duurzaam watergebruik. Zij die het moeilijk hebben in onze maatschappij nieuwe kansen bieden. Ervoor zorgen dat men ook ergens anders kan genieten van zuiver water, vandaag en morgen. De helpende hand van Pidpa heeft heel wat verschillende facetten.

Kunstwerk PidpaDe bezoekers konden in 2021 onder meer genieten van een kunsttentoonstelling (Schitterend Water) tijdens de zomermaanden en een XXL kerstvakantie met veel winterpret. De inhuldiging van het unieke waterkunstwerk van Will Beckers gebeurde onder ruime belangstelling.

De vernieuwde website van Hidrodoe ging in januari 2021 live.

Tot slot blijft Hidrodoe haar aanbod voortdurend vernieuwen en uitbreiden. Zo werd o.a. een project gestart om de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden verder te verhogen. Daarnaast lanceerde Hidrodoe een oproep voor ideeën met het oog op het vernieuwen van een deel van haar tentoonstellingsruimte.

G-sport gesponsord door PidpaG-Sport

Pidpa voelt zich sterk verbonden met haar klanten en wil daarom extra inspanningen leveren voor zij die het in onze maatschappij moeilijker hebben. Zo ontstond enkele jaren geleden de idee om G-sporters te ondersteunen en hen zo in staat te stellen om hun favoriete sport te beoefenen.

Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, levert Pidpa een financiële ondersteuning die gelijk is aan het bedrag dat de gemeente zelf investeert in het G-sportinitiatief, met een maximum van 1.000 euro per G-sportinitiatief en maximum 2 initiatieven per gemeente per jaar.

In 2021 werden spijtig genoeg heel wat G-sport-momenten geannuleerd. Uiteindelijk steunde Pidpa 8 initiatieven, onder meer in Brasschaat, Wuustwezel, Lier, Meerhout en Bonheiden.

 

HidroPlus

HidroPlus

Via HidroPlus ondersteunt Pidpa financieel ontwikkelingsprojecten die werken rond water (drinkwater, riolering, algemeen waterbeheer) en dit op voorwaarde dat zij financieel ondersteund worden door één of meerdere vennoten.

In totaal werden in 2021 34 projecten ingediend door 21 verschillende gemeenten, die een totale financiële bijdrage ontvingen van iets meer dan 106.000 euro. De projecten vinden onder meer plaats in Oeganda, El Salvador, Haïti, Kenia en India. 

Eén jaar na ontvangst van de bijdrage dienen de organisaties een resultatenrapport in te dienen, waarmee zij aantonen dat de gelden zijn gebruikt voor wat oorspronkelijk was gevraagd. Echter gooide Corona de afgelopen twee jaar heel wat roet in het eten waardoor veel projecten vertraging opliepen of nog niet konden worden opgestart. Uitzonderlijk werd dan ook de uitvoeringstermijn verlengd. 

 

Achter de schermen

Om haar opdrachten goed te kunnen uitvoeren beschikt Pidpa over drie troeven: haar uitgebreide kennis en ervaring, innovatieve systemen en technieken en natuurlijk de eigen medewerkers. De ‘Pidpanezen’ onderscheiden zich door hun passie voor hun job en hun engagement jegens de vennoten en klanten.
 
Pidpa zorgt ervoor dat deze medewerkers hun job kunnen uitvoeren in de best mogelijke en meest veilige omstandigheden. Pidpa zorgt ervoor dat zij alle middelen krijgen om kwaliteit af te leveren.

Eind 2021 telde Pidpa 754 medewerkers. 55 nieuwe medewerkers werden verwelkomd. 

Na de reorganisatie van 2020 - waarbij onder meer een aantal nieuwe functies werden gecreëerd - was een herziening van de functiebeschrijvingen aan de orde. De managers, samen met HR, hebben in 2021 een aantal resultaatsgebieden per functie geformuleerd. Samen met de nieuwe bedrijfswaarden van Pidpa zijn deze dan verder vertaald in nieuwe functiebeschrijvingen.
Een volgende stap was het uittekenen van loopbaanpaden één van de wijzigingen die de reorganisatie tot gevolg had, was een vlakkere hiërarchische structuur. Met de loopbaanpaden worden extra loopbaankansen binnen de eigen functie gecreëerd.

Een tweede cultuurmeting werd georganiseerd waarvan de resultaten per directie werden toegelicht en waarna verschillende acties in gang werden gezet. In dit kader werden o.a. sessies georganiseerd voor leidinggevenden rond empowering leadership en sessies voor iedereen rond motivatie op het werk.

In 2021 werden de meeste opleidingen online ingericht; waar mogelijk en noodzakelijk voor de opleidingen werden veiligheidsopleidingen in real life gehouden: in totaal werden er voor 15.000 uren opleidingen georganiseerd.

Tot slot telde het cafetariaplan, dat in 2020 werd opgestart, 74 deelnemers die op deze manier een auto of fiets leasen.

De zorg voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van Pidpa is een prioriteit, elke dag opnieuw. En met mooie resultaten!

Grafiek ongevallen bij Pidpa

Door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk werden ook aanzienlijke inspanningen hiertoe geleverd in 2021 en dit in de vorm van plaatsbezoeken, veiligheidsopleidingen en sensibiliseringsacties. 

In 2021 werd een beheersysteem uitgewerkt voor verwerking en consolidatie van operationele risicoanalyses. Als methodiek werd gekozen voor de SARIER©. Het systeem werd verder naar de hand van Pidpa gezet. De komende jaren wordt dit systeem verder ingevuld, worden risicoanalyses geactualiseerd en acties geëvalueerd.

Daarnaast werd via de Chemical Assessment Tool van Consultes de oefening gestart tot het inventariseren, indelen en analyseren van de chemische agentia die gebruikt worden binnen Pidpa. In 2021 werden 600 chemische agentia geïnventariseerd en ingedeeld. Voor het labo in Antwerpen werd een analyse van het risico naar blootstelling en gebruik gemaakt voor 360 chemische agentia.

Ondanks de Corona-pandemie bleef het ziektecijfer bij Pidpa beperkt (een lichte stijging van 5,51% in 2020 naar 6,53% in 2021). Dit lage cijfer was onder meer het gevolg van voortdurende sensibiliseringsacties naar de medewerkers en het feit dat telewerken bijna het ganse jaar de standaard was. 

SWA - Stop werken autoriteit

Tot slot leverde Pidpa in 2021 grote inspanningen met betrekking tot de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Zo werd o.a. gekeken op welke wijze ondersteuning kan geboden worden in het geval zich een schokkende gebeurtenis bij een collega voordoet ; iets wat vanzelfsprekends ook een sterke impact heeft op de directe collega’s. Daarnaast werd onderzocht wat de invloed was van de Corona-pandemie op het psychosociaal welzijn van de medewerkers van Pidpa en welke maatregelen hier konden genomen worden.