Water van/voor de toekomst

Binnen het waterbeheer van de toekomst speelt innovatie een belangrijke rol. Nieuwe uitdagingen vragen een nieuwe visie, een nieuwe aanpak en nieuwe technieken. Deze nieuwe visie vertaalt zich in het nadenken over duurzame, gesloten watersystemen waarin wordt ingezet op onder meer hergebruik en het verstandig inzetten van water op basis van de kwaliteit die toepassingen vragen. Vanzelfsprekend maakt dit deel uit van een belangrijk leerproces waarbij (voor-)studie, testing en evaluatie de toegevoegde waarde moeten aantonen op korte en lange termijn. 

Daarom gaat Pidpa zelf of met partners op zoek naar oplossingen die zich vandaag in hoofdzaak situeren op drie gebieden, namelijk circulair water, waterkwaliteit en –zuivering en digitalisering. 

Circulair water

Door een doordacht circulair waterbeheer wil Pidpa de watercyclus niet alleen gesloten houden, maar wil zij deze cyclus ook zo kort mogelijk houden. Dat is o.a. mogelijk door lokale opslag en lokaal hergebruik. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan welke waterkwaliteit nodig is per toepassing. Zeker niet altijd is drinkwaterkwaliteit een vereiste; vaak kunnen toepassingen zonder risico gebruik maken van hemelwater of industriewater.

Twee mooie voorbeelden uit de eigen werking van Pidpa zijn enerzijds het ter beschikking stellen van werfwater (water opgepompt door droogzuiging op werven) aan omwonenden en restwater van het eigen productieproces van kraanwater dat landbouwers mogen gebruiken voor irrigatie-doeleinden.

Een soortgelijk initiatief zien we terug in de gemeente Brasschaat. Daar wordt voor een cluster van locaties (de Ruiterhal, het Stadion, de Hemelhoeve, de evenementenweide, de atletiekpiste, diverse parkings en enkele hockey- en tennisvelden) de mogelijke hemelwateroogst in kaart gebracht en wordt onderzocht op welke manier dit hemelwater voor hergebruik in aanmerking komt. 

Een laatste toepassing komt opnieuw uit de eigen werking. Om Hidrodoe, het waterDOEcentrum van Pidpa in Herentals, op een toekomstgerichte en duurzame manier te koelen en te verwarmen, wordt binnenkort gebruik gemaakt van het nabijgelegen productiecentrum waar kraanwater wordt geproduceerd uit grondwater. Dit water (ong. 12 C°) is ideaal om in de zomer overtollige warmte kwijt te raken en tijdens de wintermaanden warmte te onttrekken. Een energetisch efficiënte oplossing met mogelijke toepassingen in grotere projecten.

Aan te stippen op dit vlak is ook de samenwerking tussen Pidpa en HelloWater. Reeds geruime tijd zoekt Pidpa mogelijke toepassingen voor het gebruik van de IOCS-korrels (Iron Oxide Coated Sand): een restproduct van de drinkwaterproductie bij Pidpa. Na testen binnen o.a. de sierteelt, werd een pilootproject gestart door HelloWater, samen met Universiteit Gent en Vlakwa, op het melkspoelwater van een geitenboerderij. Na positieve resultaten zullen deze korrels binnenkort ingezet worden als nazuivering bij kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties, om nog aanwezige fosfaten te verwijderen.

Digitalisering

Ook een verder uitgebreid gebruik van digitale technieken kan oplossingen bieden. Dat wordt treffend geïllustreerd door de aanpak van Pidpa van het niet geregistreerd water. Dit niet geregistreerd water is het verschil tussen de hoeveelheid water die door Pidpa in het leidingnet wordt gepompt en de hoeveelheid water die door watermeters wordt geregistreerd. Dit verschil kan heel wat oorzaken hebben.

Om dit niet geregistreerd water verder te verminderen, zette en zet Pidpa onder meer in op een proactieve lekdetectie met snelle hersteltijden en een goed assetbeheer. Dit gebeurde door het vergroten van het bestaande lekzoekteam en het verhogen van de lekzoekactiviteiten. Daarnaast werden verschillende nieuwe technieken uitgetest, bijvoorbeeld lekdetectie via satelliettechnologie en het gebruik van Artificial Intelligence. In 2020 is Pidpa tevens gestart met de opmaak van zogenaamde DMA’s (District Metered Areas). Dit zijn afgescheiden gebieden die apart worden bemeterd en die online worden gemonitord. Deze manier van werken laat Pidpa toe om sneller lekken te ontdekken en die ook sneller te kunnen herstellen.

Grafiek NRWAl deze inspanningen hebben al geleid tot mooie resultaten. Zo behoort Pidpa al jaren bij de top van waterbedrijven met het laagste niet geregistreerd water en nog steeds verbeteren de cijfers.

Infographic NRW

Gedreven door duurzaamheid

Duurzaam PidpaPidpa heeft voor de vierde keer op rij het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen behaald. De jury was onder de indruk van de transformatie die Pidpa, op vlak van duurzaamheid, de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. 

In 2021 ontving Pidpa als één van de eerste bedrijven in de provincie Antwerpen het Unitar charter SDG Pioneer (uitgereikt door Cifal Flanders en de UN) omdat zij drie opeenvolgende jaren rond elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen minstens 1 actie had gerealiseerd.

Daarnaast oordeelde een jury in november 2021 dat Hidrodoe werkt conform de criteria van Green Key (checklist waarin meer dan 200 criteria op 14 duurzaamheidsthema’s worden afgetoetst). Op 31 januari 2022 ontving Hidrodoe voor de 11e opeenvolgende keer het Green Key certificaat – het belangrijkste internationaal duurzaamheidskeurmerk voor toeristische bedrijven.

Over de laatste drie jaar werd gemiddeld 97 % van het opgepompte grondwater gezuiverd tot drinkbaar water en werd slechts gemiddeld 0,4% van het opgepompte water geloosd. Ruim 99% van het opgepompte water wordt rechtstreeks of onrechtstreeks (na herinfiltratie) omgezet in drinkbaar water. In het kantoor in Grobbendonk en in Hidrodoe wordt hemelwater gebruikt voor de spoeling van de toiletten.

In 2021 werd 94% van de reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen. De overige 6% werd gestort. Pidpa is voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingen en afzetmarkten voor haar reststoffen. De biogassector is de belangrijkste afnemer. Zij voegen het drinkwaterslib toe aan hun productieproces om het schadelijke H2S-gas dat in een biogascentrale gevormd wordt te neutraliseren met het ijzerhoudend drinkwaterslib. Dit voorkomt corrosie in de biogasinstallatie en geurhinder naar de omgeving.
In 2021 werd voor het eerst ook een groot deel van het arseenhoudende drinkwaterslib ingezet. Dit diende als secundaire grondstof in een biogas-vergistingsinstallatie voor slachtafval en als structuurmateriaal in de afdek van een externe voormalige stortplaats voor baggerspecie die diende gesaneerd en afgedicht te worden. 

Grafiek afzetmarkt reststoffen