Samen

Toch kijkt Pidpa uit naar partners die een toegevoegde waarde kunnen betekenen in dit verhaal. Samen kan je namelijk nog meer waarborgen bieden aan je klanten en vennoten voor een duurzaam waterbeheer.

Eind 2019 werd een studie opgestart met als doel te onderzoeken of een meer diepgaande samenwerking tussen Pidpa en water-link mogelijk zou zijn. Al snel bleek de grote complementariteit tussen beide bedrijven, onder meer op het vlak van bronnen, hun werkingsgebieden en hun klanten. 

Grafiek Pidpa Water-link

In juni 2020 beslisten de raden van bestuur van Pidpa en water-link om de krachten te bundelen om samen een laboratorium te openen op de terreinen van Blue Gate. Dit labo van de toekomst wordt dé referentie op vlak van (drink)wateranalyse, snelle bepalingen, toegepast onderzoek en kwaliteit. In 2021 gebeurde een verdere uitwerking van dit project met o.a. het zetten van enkele belangrijke stappen om het nieuwe gebouw te realiseren. Een eerste business plan is opgesteld. Tot slot werden al een aantal quick wins gerealiseerd, o.a. op vlak van wederzijdse operationele ondersteuning.  

Samenwerking Pidpa - water-link

Deze samenwerking is niet nieuw: reeds in 2018 sloten Pidpa en water-link een samenwerkingsovereenkomst af, waarbij vier projecten werden gedefinieerd voor een totale investering van 42 miljoen euro.

Eén van die projecten werd in 2021 afgerond en is een mooi voorbeeld van hoe beide waterbedrijven, door ondersteuning te bieden aan elkaars leidingnetten, extra leveringszekerheid inbouwen voor hun klanten omdat zij nu beroep kunnen doen op twee waterbronnen, namelijk grondwater en oppervlaktewater.

Door Pidpa en water-link werd zo 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van één van de twee leidingen van de collector met diameter 900 mm over een afstand van 9,8 km tussen Viersel (Pidpa) en het productiecentrum NP Oelegem (water-link). Daarnaast werd een geautomatiseerd schakelpunt gebouwd in Viersel en werden de lokale connecties tussen de reinwaterkelders, pompen en de collector in Oelegem vernieuwd.

Dankzij dit project kan door Pidpa tot 66.000 m³ per dag aan water-link te Oelegem geleverd worden. In omgekeerde zin kan water-link NP Oelegem de waterproductiecentra van Pidpa te Grobbendonk, Herentals en Westerlo ondersteunen met debieten tot 100.000 m³ per dag.

Tezelfdertijd – zoals eerder aangehaald- werkt Pidpa intensief samen met De Watergroep en FARYS rond de digitale watermeter. Een project waarbij in 2030 iedere klant van de drie waterbedrijven in het bezit zal zijn van deze nieuwe watermeter.